Informacje

 

 

 • Co to jest IonPure?

IONPURE Ag+ to dodatkowy, antybakteryjny składnik firmy Ishizuka Glass Japonia dodawany do materiału granitowego użytego do produkcji zlewozmywaków Aquila i Aquasanita .

Tajemnica jonów dodatnich srebra (Ag+)

(fragment artykułu)

 

Jak działają jony srebra Ag+?

Jony srebra Ag+ wiążą się z białkami ścian komórkowych mikroorganizmów i ich cytoplazmą. Kationy srebra oddziaływują na peptydogliken wchodzący w skład ich ścian komórkowych. Reagując z cysteiną uszkadzają strukturę ścian komórkowych. Po wniknięciu do wnętrza komórki wiążą się z kwasami nukleinowymi. Prowadzi to do denaturacji białka, uszkodzenia struktury komórek, naruszenia bardzo istotnej dla funkcjonowania drobnoustroju wymiany gazowej, a to z kolei skutkuje upośledzeniem ich działania, zaburzeniem procesów namnażania, a w konsekwencji kończy się unicestwienia komórki. . Jony srebra w przypadku grzybów zaburzają gospodarkę wodną wpływając przez to negatywnie na rozmnażanie. Każda komórka, która nie posiada sprawnej ściany komórkowej narażona jest na niszczące działanie jonów srebra.

Czy kationy srebra są toksyczne dla komórek ludzkich ?

W licznych pracach naukowych stwierdza się, że jony srebra co do zasady nie działają toksycznie na ludzkie komórki. Za ten stan rzeczy, zdaniem naukowców, odpowiada odmienna budowa ścian komórkowych ssaków i ludzi, w których brak jest peptydoglikenów, charakterystycznych dla większości komórek drobnoustrojów. W badaniach potwierdzono, że kationy srebra nie posiadają właściwości toksycznych na osteoblasty, fibroblasty i limfocyty W związku z tym przyjmuje się, że nie jest ono toksyczne dla człowieka. Nie ulega jednak wątpliwości, że metaliczne srebro może gromadzić się w tkankach wywołując przez to niekorzystne dla organizmu skutki.

Zalety stosowania jonów srebra.

1.   Udokumentowane medycznie właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne.

2. Bardzo rzadko rejestrowane sytuacje uodpornienia się mikroorganizmów na srebro. Na dzień dzisiejszy w piśmiennictwie podkreśla się, że co do zasady patogeny nie uodparniają się na patogeny. Przypadki oporności na kationy srebra odnotowuje się sporadycznie i dotyczą przede wszystkim środowiska szpitalnego, w którym doszło do nadmiernego, powszechnego ich stosowania. Biorąc jednak pod uwagę ogromne zainteresowanie różnymi formami srebra, w rozmaitych dziedzinach funkcjonowania człowieka, koniecznym jest bieżące analizowanie tej kwestii. Zaznacza się, że srebrooporność jest zdecydowanie mniejsza niż w sytuacjach odporności mikroorganizmów wobec antybiotyków. Trzeba jednak mieć na uwadze, że identyfikuje się przypadki wypracowania tej cechy przez niektóre bakterie.

3. Pomimo, że srebro jako pierwiastek nie jest oficjalnie zaliczany do mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, to w wyniku badań naukowcy stwierdzili, że istnieje związek pomiędzy jego niedoborem a zwiększeniem się wrażliwość organizmu na różnego rodzaju infekcje bakteryjne, grzybicze lub wirusowe. Można więc stwierdzić, że zachowanie go na właściwym poziomie wspomaga utrzymanie odporności immunologicznej organizmu.

Dlaczego IONPURE może być stosowany jeżeli pozostali producenci stosujący środki biobójcze wycofali swoje produkty z rynku?

W 2015 roku w życie weszła dyrektywa na podstawie której substancje biobójcze czynne, które nie są wymienione w art 95 notowań po 01 września 2015 nie może być dłużej wprowadzane do obrotu w UE

 

Rejestracja Stan „ION PURE” w UE

 • 1.BPR (rozporządzenie produktów biobójczych) Rozporządzenie (UE) 528/2012

 • BPR weszła w życie po dniu 1 września 2013 r Wszystkie produkty biobójcze wymaga zezwolenia, zanim będą mogły być wprowadzane do obrotu. Ponadto, substancje czynne zawarte w produkcie biobójczego musi zostać zatwierdzona poprzednio. Dokumentacja jonów czystej zostały już złożone w 2007 i 2008 roku, a Ishizuka Szkło jest bezpośrednio zaangażowany w ten proces oceny.

 • → BPR evauation jest nadal w toku. Dodatkowe informacje będą aktualizowane co ocena jest długa.

 • Artykuł 95 Lista: fosforan srebra szklane

 • substancje czynne, które nie są wymienione w art 95 notowań po 01 września 2015 nie może być dłużej wprowadzane do obrotu w UE.

 • Ishizuka jest notowana na podstawie art 95 lista

 • Substancja aktywna:

 • Fosforan srebra Szkło

 • Wymienione jako:

 • Substancja i wyrobów Dostawca
 

Żródła:

 

 

Pielęgnacja baterii Aquasanita

Pielęgnacja zlewozmywaków granitowych

 

 

 • Pielęgnacja zlewozmywaków stalowych

Stal szlachetna chromowo-niklowa 18/10 stosowana przez Aquasanita i Aquila do produkcji zlewozmywaków AISI304 jest stalą najwyższej jakości. Jej skład to głównie żelazo (ok.72%), chrom (ok.18%) oraz nikiel (ok.10%). Nie oznacza to, że jest ona całkowicie odporna na zarysowania czy różnego rodzaju zabrudzenia.

 

Instrukcja instalacji zlewozmywaków

                                                      

 

 

 

 

 • Co to jest IonPure?

IONPURE Ag+ to dodatkowy, antybakteryjny składnik firmy Ishizuka Glass Japonia dodawany do materiału granitowego użytego do produkcji zlewozmywaków Aquila i Aquasanita .

Tajemnica jonów dodatnich srebra (Ag+)

(fragment artykułu)

 

Jak działają jony srebra Ag+?

Jony srebra Ag+ wiążą się z białkami ścian komórkowych mikroorganizmów i ich cytoplazmą. Kationy srebra oddziaływują na peptydogliken wchodzący w skład ich ścian komórkowych. Reagując z cysteiną uszkadzają strukturę ścian komórkowych. Po wniknięciu do wnętrza komórki wiążą się z kwasami nukleinowymi. Prowadzi to do denaturacji białka, uszkodzenia struktury komórek, naruszenia bardzo istotnej dla funkcjonowania drobnoustroju wymiany gazowej, a to z kolei skutkuje upośledzeniem ich działania, zaburzeniem procesów namnażania, a w konsekwencji kończy się unicestwienia komórki. . Jony srebra w przypadku grzybów zaburzają gospodarkę wodną wpływając przez to negatywnie na rozmnażanie. Każda komórka, która nie posiada sprawnej ściany komórkowej narażona jest na niszczące działanie jonów srebra.

Czy kationy srebra są toksyczne dla komórek ludzkich ?

W licznych pracach naukowych stwierdza się, że jony srebra co do zasady nie działają toksycznie na ludzkie komórki. Za ten stan rzeczy, zdaniem naukowców, odpowiada odmienna budowa ścian komórkowych ssaków i ludzi, w których brak jest peptydoglikenów, charakterystycznych dla większości komórek drobnoustrojów. W badaniach potwierdzono, że kationy srebra nie posiadają właściwości toksycznych na osteoblasty, fibroblasty i limfocyty W związku z tym przyjmuje się, że nie jest ono toksyczne dla człowieka. Nie ulega jednak wątpliwości, że metaliczne srebro może gromadzić się w tkankach wywołując przez to niekorzystne dla organizmu skutki.

Zalety stosowania jonów srebra.

1.   Udokumentowane medycznie właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne.

2. Bardzo rzadko rejestrowane sytuacje uodpornienia się mikroorganizmów na srebro. Na dzień dzisiejszy w piśmiennictwie podkreśla się, że co do zasady patogeny nie uodparniają się na patogeny. Przypadki oporności na kationy srebra odnotowuje się sporadycznie i dotyczą przede wszystkim środowiska szpitalnego, w którym doszło do nadmiernego, powszechnego ich stosowania. Biorąc jednak pod uwagę ogromne zainteresowanie różnymi formami srebra, w rozmaitych dziedzinach funkcjonowania człowieka, koniecznym jest bieżące analizowanie tej kwestii. Zaznacza się, że srebrooporność jest zdecydowanie mniejsza niż w sytuacjach odporności mikroorganizmów wobec antybiotyków. Trzeba jednak mieć na uwadze, że identyfikuje się przypadki wypracowania tej cechy przez niektóre bakterie.

3. Pomimo, że srebro jako pierwiastek nie jest oficjalnie zaliczany do mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, to w wyniku badań naukowcy stwierdzili, że istnieje związek pomiędzy jego niedoborem a zwiększeniem się wrażliwość organizmu na różnego rodzaju infekcje bakteryjne, grzybicze lub wirusowe. Można więc stwierdzić, że zachowanie go na właściwym poziomie wspomaga utrzymanie odporności immunologicznej organizmu.

Dlaczego IONPURE może być stosowany jeżeli pozostali producenci stosujący środki biobójcze wycofali swoje produkty z rynku?

W 2015 roku w życie weszła dyrektywa na podstawie której substancje biobójcze czynne, które nie są wymienione w art 95 notowań po 01 września 2015 nie może być dłużej wprowadzane do obrotu w UE

 

Rejestracja Stan „ION PURE” w UE

 • 1.BPR (rozporządzenie produktów biobójczych) Rozporządzenie (UE) 528/2012

 • BPR weszła w życie po dniu 1 września 2013 r Wszystkie produkty biobójcze wymaga zezwolenia, zanim będą mogły być wprowadzane do obrotu. Ponadto, substancje czynne zawarte w produkcie biobójczego musi zostać zatwierdzona poprzednio. Dokumentacja jonów czystej zostały już złożone w 2007 i 2008 roku, a Ishizuka Szkło jest bezpośrednio zaangażowany w ten proces oceny.

 • → BPR evauation jest nadal w toku. Dodatkowe informacje będą aktualizowane co ocena jest długa.

 • Artykuł 95 Lista: fosforan srebra szklane

 • substancje czynne, które nie są wymienione w art 95 notowań po 01 września 2015 nie może być dłużej wprowadzane do obrotu w UE.

 • Ishizuka jest notowana na podstawie art 95 lista

 • Substancja aktywna:

 • Fosforan srebra Szkło

 • Wymienione jako:

 • Substancja i wyrobów Dostawca
 

Żródła:

 

 

Pielęgnacja baterii Aquasanita

Pielęgnacja zlewozmywaków granitowych

 

 

 • Pielęgnacja zlewozmywaków stalowych

Stal szlachetna chromowo-niklowa 18/10 stosowana przez Aquasanita i Aquila do produkcji zlewozmywaków AISI304 jest stalą najwyższej jakości. Jej skład to głównie żelazo (ok.72%), chrom (ok.18%) oraz nikiel (ok.10%). Nie oznacza to, że jest ona całkowicie odporna na zarysowania czy różnego rodzaju zabrudzenia.

 

Instrukcja instalacji zlewozmywaków

                                                      

 

 

 


!DOCTYPE html> 151636108783919